Profiti kaugtöö kasutamine annab võimaluse töötada väljaspool kontorit, sest andmebaasile saab ligi ka üle interneti. Kaugtöö eeldab häid ja toimivaid tehnilisi lahendusi. Ilma hästi toimiva internetiühenduseta ei ole võimalik kaugtööd rakendada.

Profit kaugtööks tehnilised lahendusvariandid:

 • Oma serveri kaugtöö
  Ettevõte seadistab oma serveri/serverarvuti, milles asub andmebaas, üle interneti ligipääsetavaks. Seadistamiseks on vajalik staatiline IP aadress. Andmebaasile ligipääsuks peab server olema online olekus. Töökohas peab olema paigaldatud litsenseeritud Profit tarkvara. Töökiirus sõltub mõlema poole internetiühendusest ning arvuti võimsusest. Serveri hoolduse ning varukoopiate tegemise eest hoolitseb ettevõte ise.
  Maksumus: igakuine kulu puudub.
 • Intellisofti serveri kaugtöö
  Ettevõtte andmebaas majutatakse Intellisofti serverisse, kus on kiire ja stabiilne internetiühendus. Töökohas peab olema paigaldatud litsenseeritud Profit tarkvara.
  Võrreldes oma serveri kaugtöö variandiga ei ole ettevõttel vaja fikseeritud IP aadressi ning  investeerida kiiresse 24/7 toimivasse serverisse. Samuti varukoopiate tegemise eest hoolitseb Intellisoft.
  Maksumus: olenevalt andmebaasi suurusest 15-20 eurot kuus.
 • Terminalserveri kaugtöö
  Andmebaas asub ning töötab terminalserveris, mitte töökoha seadmes endas. Andmebaasi on võimalik kasutada ükskõik millises seadmes. Profiti litsentse on vaja nii palju kui palju on samaaegselt kasutajaid. Varukoopiaid tehakse terminalserveris, seega kasutajal eraldi varundada ei ole vaja. Võrreldes Intellisofti serveri kaugtööga puudub vajadus kasutada konkreetset arvutit, millesse on Profit installeeritud.
  Maksumus: sõltub samaaegsete kasutajate arvust, hind 2-le 45 eurot kuus.

Kaugtöö tellimiseks võta meiega ühendust, aitame leida Sulle sobivaima lahenduse.

Soeta majandustarkvara Profit või mõni lisamoodul 15% soodsamalt.

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Kehtib kuni 30. aprill 2021

Aastavahetusega seonduv

 

Uue majandusaasta avamine:

Kui tuleb viga “Kuupäev ei vasta ühelegi majandusaastale”, tuleks Müük- Majandusaastad all lisada uus majandusaasta. Vajutage Ctrl+N uue lisamiseks, kood nt 2021 ja majandusaasta periood nt algus 01.01.2021 ja lõpp 31.12.2021, linnuke Aktiivne, Salvestada.

Uue majandusaasta sulgemine ja taasavamine:

Majandusaastaid saab ka sulgeda ja taasavada. Selleks avada Müük-Majandusaastad. Valida aasta mida soovite sulgeda/taasavada. Saab märkida linnukesi Aktiivne ja Suletud. Kandeid saame teha ainult aktiivsesse majandusaastasse. Vanad majandusaastad võiks sulgeda tehes linnukese “Suletud” ette, et vältida kogemata valesse aastasse kannete või paranduste tegemist. Majandusaasta sulgemisega andmed kuhugi ei kao.
Taasavamisel linnuke Suletud eemaldada.

Aktiivne periood:

Aktiivset perioodi saab määrata menüüst Programm-Aktiivne periood. Aktiivse perioodi määramisega laseb programm salvestusi teha ainult aktiivsesse perioodi. Varajasemad kuud ja aastad on n-ö lukus. Näha saab ka mitte aktiivses perioodis olevaid andmeid ja võtta aruandeid, aga lisada, parandada ja kustutada midagi ei saa.

Miinimumpalk ja palgamaksud 2021:

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2021. aastal ei muutu. Aastal 2021 on tulumaksu määr 20%. Tulumaksuvaba summa on vahemikus 0 kuni 500 eurot sõltuvalt isiku sissetulekust. Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%. Pensionikindlustuse maksemäär on 2%. Sotsiaalmaksu määr on 33%.
Käesoleval aastal on töötasu alammäär 584 eurot, sellelt arvestatav maks määras 33% on 192,72 eurot. Aastal 2021 on lapsepuhkuse päevatasu 27,59.

Müügiarvete nummerdamine:

Uuel majandusaastal Profit alustab müügiarvete nummerdamist numbrist 1. Kui esimene arve salvestada numbriga nt 20000, nummerdab programm arveid edasi 20001, 20002 jne.

Kes kasutavad Objekte ja on igale Objektile oma numbriseeria määranud, palume need üle vaadata ja vajadusel muuta menüüs Müük- Objektid.

Kassa orderite nummerdamine:

Kui soovite uuel aastal alustada kassa sissetulekute ja väljaminekute orderite nummerdamist 1-st, siis tuleks Finants- Kannete tüübid, muuta kande tüüpidel KS “Kassa sisse” ja KV “Kassa välja” Järgmise orderi number 1-ks.

Lao dokumentide numbriseeriad:

Lao dokumentide nummerdamiseks tuleks pikendada olemasolevate numbriseeriate “Lõpu kuupäeva” või luua uued numbriseeriad. Seda saate teha menüüs Ladu – Numbriseeriad.

Näiteks: kui lao väljamineku saatelehtede numbriseeriat 2021.a ei ole, annab programm müügiarve salvestamisel vea: “Saatelehe loomine ebaõnnestus: Lao väljaminekute numbriseeria ei leitud!”

Profit Palga kasutajatel palume uuendada Profitit, et värskendada riigipühade registrit. Selleks menüüs Programm- Uuendamine, klõpsake Uuenda nupule ja uuendus laetakse tasuta teie arvutisse. Küsimuste korral palume ühendust võtta!

Hea Profiti kasutaja. Uurimaks Profiti kaugtöö võimalusi, palume sul saata e-mail info@intellisoft.ee ja püüame leida sulle sobivaima lahenduse.

Püsigem terved!