Moodulid

Iga klient saab komplekteerida oma vajadustest lähtuva tarkvara paketi, valides selleks sobivad moodulid. Kasutamata funktsionaalsuse eest tasu maksma ei pea, samas on võimalik firma tegevusvaldkonna laienedes lisamooduleid juurde soetada.

Põhimoodulid


Finants – pearaamat, kassa, arvestus ja aruandlus
Ost – Ostutellimused, ostuarved ja tasumised
Müük – Müügipakkumised, müügitellimused, müügiarved ja laekumised
Ladu – Laoarvestus ja tootmine
Põhivara – Põhivara nimekiri ja amortisatsiooni kanded
Palk – Palgaarvestus, kinnipidamised, töökatkestused
Korteriühistu – Üüriarvestus, näidud, KÜ raamatupidamine
POS – müügiarvete lihtne ja kiire koostamine
E-teenused – e-arvete eksport, laekumiste ja tasumiste import, KMD INF eksport, VD deklaratsiooni eksport
E-arved – e-arvete edastamine ja kättesaamine operaatorite kaudu, Eesti ja EL e-arvete tugi
API – võimaldab ühendada Profit tarkvara teiste tarkvaradega

Lisamoodulid


Realisatsioon – kauba realisatsiooni andmised
Koondarved – saatelehtede põhjal koondmüügiarve
Viitenumbrite genereerimine
Ettemaksuarved
Intrastat – statistiline aruanne ettevõtte väliskaubanduse kohta ELga
Laekumiste import – panga väljavõtte failist kõik laekumised programmi
Tasumiste import – panga väljavõtte failist kõik tasumised programmi
EDI – Telema 2doc
Taaraarvestus – müügil automaatne taaraarvestus
Partiiarvestus – toodete eristamine partiide alusel
Master-kaubad – müügihinna muutmine kõikidel analoogsetel kaupadel korraga
Erihinnad – müük pakkumistest võetud hindade ja allahindluste alusel