Meilide saatmine Profitist Google SMTP teenuse kaudu

Hiljuti Profitisse lisandus TLS tugi, mis võimaldab saata e-maile SMTP abil ka Google konto kaudu.

Selleks peab lisama Google kontole rakenduse parooli.

Google juhend rakenduse paroolide loomise kohta

Lisalugemist: Google juhend kaheastmelise autentimise kohta

Kui olete App passwords lehel, toimige järgnevalt:

Valige “Other (Custom name)” rakenduseks ja sisestage selle nimeks nt “Profit”.

Seejärel kuvatakse 16 tähte, mida peab sisestama salasõnaks Profiti meili seadistustesse (Kasutajanimeks peab panema oma Google meiliaadressi).

Profiti seadistused (Menüü Programm/E-posti seadistused)

  • Server: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • TLS: Explicit TLS
  • Salasõna: Google poolt saadud 16-tähteline rakenduse salasõna

Saatja meiliaadress peab vastama kasutajanimele.


Vaadake lisaks põhjaliku eestikeelse Google juhendi rakenduste paroolide genereerimise kohta: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=et