Projekt: E-arvete arenduse toetus

Intellisoft OÜ osaleb projektis “E-arvete arenduse toetus” mille eesmärk on toetada ettevõtja äriprotsesside innovatsiooni e-​arve arenduste kaudu. Toetus võimaldab arendada EL e-arve standardi kasutuselevõttu, liidestust andmevahetuse PEPPOLi andmevõrgustikuga ja e-arvete kasutaja kasutajateekonna automatiseerimist.

Projekti “Euroopa e-arve arendus majandustarkvaras Profit” on toetatud e-arve arendamise toetusmeetme abil. Projekti eesmärgiks on EL e-arve standardi arendus Profitis, e-arve kasutaja kasutajateekonna automatiseerimise arendus. Vajalik on ka parendada e-arvete väljastamise ja vastuvõtmise kasutusmugavust ja tõsta klientide teadlikust, suurendamaks elektroonilise dokumendivahetuse osakaalu.

Toetuse suurus 20000 eurot.