Raamatupidajale

Profit on lihtne ja kasutajasõbralik raamatupidamisprogramm, tänu millele saab kasutamisega hakkama ka loogika ja varasema kogemuse põhjal.

Finantsi omadused:

  • Vabalt koostatav kontoplaan (kuni 20-kohaline konto kood) ja objektide (osakond, kulukoht, projekt vms) kasutamise võimalus
  • Programmiga kaasas näidiskontoplaan, mida on võimalik jooksvalt töökäigus parandada
  • Korraga võib olla avatud piiramatul arvul majandusaastaid (st kandeid võib teha erinevatesse aastatesse)
  • Kuna eksimine on inimlik, siis peame väga tähtsaks eeliseks paranduste tegemise võimalust nii jooksvas aastas kui ka eelnevates aastates
  • Automaatne aruandeaasta ja eelmiste perioodide kasumi/kahjumi arvestus
  • Liht-, liit- ja kompleksliitkanded (st mitme deebeti ja kreeditiga kanded),ridade arv kandes ei ole piiratud
  • Koopiate tegemise võimalus kannetest
  • Kasutajate süsteem (paroolid ja kasutajaõigused)