Finants

Profit – funktsionaalne töövahend Sinu ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks!

Peamised toimingud: 

 • Kannete koostamine pearaamatus
 • Kassa sissetuleku ja väljamineku orderite trükkimine
 • Automaatsed kanded pearaamatusse teistest moodulitest (Ost, Müük, Ladu, Põhivara, Palk jt)
 • Arvestus ja aruandlus firmade ja arvete viisi

Aruandlus:

 • Kassaraamat
 • Konto aruanne ehk pearaamat
 • Päevaraamat
 • Bilanss (korraga kuni nelja erineva perioodi kõrvutamine)
 • Käibeandmik
 • Kasumiaruanne (korraga kuni nelja erineva perioodi kõrvutamine)
 • Käibedeklaratsioon
 • VD deklaratsioon
 • Kasumiaruanne (eksperimentaalne) – erinevate objektide ja perioodide kõrvutamine
 • Klientide/hankijate saldod
 • Maksmata arvete aruanded, saldoteatised
 • Arvelduste käibeandmik
 • Kliendi/hankija detailne aruanne
 • Laekumiste ja tasumiste ennustus

Lisainfo

 • Vabalt koostatav kontoplaan (kuni 20-kohaline konto kood) ja objektide (osakond, kulukoht, projekt vms) kasutamise võimalus
 • Programmiga kaasas näidiskontoplaan, mida on võimalik jooksvalt töökäigus parandada
 • Korraga võib olla avatud piiramatul arvul majandusaastaid (st kandeid võib teha erinevatesse aastatesse)
 • Kuna eksimine on inimlik, siis peame väga tähtsaks eeliseks paranduste tegemise võimalust nii jooksvas aastas kui ka eelnevates aastates
 • Automaatne aruandeaasta ja eelmiste perioodide kasumi/kahjumi arvestus
 • Liht-, liit- ja kompleksliitkanded (st mitme deebeti ja kreeditiga kanded),ridade arv kandes ei ole piiratud
 • Koopiate tegemise võimalus kannetest
 • Kasutajate süsteem (paroolid ja kasutajaõigused)

Versiooniuuendused on tasuta – selleks, et Sul oleks alati kõige kaasaegsem tarkvaraversioon.

Sind aitavad meie suurepärased konsultandid, kes kasutavad oma igapäevatöös Profiti raamatupidamisprogrammi.